Thăm, động viên các đơn vị huấn luyện thực binh

Cập nhật, 13:14, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)

Nhằm cổ vũ, động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia huấn luyện thực binh diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà Tiểu đoàn Đặc công và Lữ đoàn Giang thuyền 962. 

Đây là những đơn vị của Quân khu 9 tham gia huấn luyện thực binh tình huống đánh địch vu hồi đường sông và đánh chiếm lại mục tiêu.

Tại các đơn vị, đoàn đã quan tâm thăm hỏi đời sống của cán bộ, chiến sĩ và động viên các đơn vị cố gắng khắc phục khó khăn, tích cực huấn luyện tốt các nội dung theo đúng ý định diễn tập.

Các đơn vị hứa quyết tâm đoàn kết, huấn luyện đầy đủ các nội dung, đúng ý định, góp phần cùng với tỉnh Vĩnh Long hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017.

TRẦN ĐƯỢC-
NGUYỄN THỊNH