Hiệu quả từ mô hình điển hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật, 05:21, Thứ Ba, 04/12/2018 (GMT+7)

Năm 2018, ngành lao động- thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) theo các mô hình mang lại hiệu quả giải quyết việc làm cao.

Cụ thể, mô hình dạy nghề xây dựng dân dụng gắn với hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương.

Qua đó, tổ chức được 10 lớp với trên 230 LĐNT được hỗ trợ học nghề, xây dựng bờ kè, sửa chữa móng cầu; cất 3 căn nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xây dựng 806m đường đan góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông nông thôn.

Ngoài ra, ngành còn tổ chức 6 lớp đào tạo nghề trồng nấm bào ngư xám cho 130 LĐNT thuộc hộ nghèo gắn với hỗ trợ 42.000 phôi nấm theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; duy trì tốt mô hình đào tạo nghề chăn nuôi gắn với Dự án hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo năm 2017.

THÚY QUYÊN