Dạy nghề cho lao động nông thôn đạt vượt kế hoạch năm

Cập nhật, 06:04, Thứ Sáu, 19/10/2018 (GMT+7)

9 tháng năm 2018, Vĩnh Long tổ chức 256 lớp đào tạo nghề cho 6.360 lao động nông thôn (LĐNT), đạt 106% kế hoạch năm (tăng 10,78% so với cùng kỳ năm 2017).

Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh đạt 66,55%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 45%.

Những năm gần đây, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm LĐNT ở tỉnh Vĩnh Long đạt được hiệu quả đáng kể, trên cơ sở thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ và gắn kết với mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Việc đào tạo nghề được tổ chức theo địa điểm, các mô hình sản xuất tại các xã- thị trấn đã tạo thuận lợi, thu hút khá đông lao động tham gia.

Cùng với đào tạo nghề tập trung tại các trường trung cấp, cao đẳng nghề, các cơ sở đào tạo còn chủ động tổ chức đào tạo lưu động tại các xã, cụm xã với các ngành nghề đào tạo theo nhu cầu của người học, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Ngoài ra, Vĩnh Long phát triển mạnh các ngành nghề đào tạo tập trung vào các lĩnh vực: chăn nuôi, trồng trọt, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thẩm mỹ,...

Đồng thời, đẩy mạnh mô hình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn liền với giải quyết việc làm cho LĐNT.

THÚY QUYÊN