TP Vĩnh Long: Giới thiệu việc làm và đào tạo nghề trên 7.170 lao động

Cập nhật, 05:27, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)

Xác định giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, thời gian qua,

TP Vĩnh Long đã phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và 11 phường- xã phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình giải quyết việc làm đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Thực hiện công tác này, từ đầu năm đến nay, TP Vĩnh Long đã tạo điều kiện giới thiệu việc làm và đào tạo nghề phổ thông cho 7.170 lao động nhàn rỗi ở địa phương.

Trong đó, giải quyết việc làm cho 4.412 lao động, đạt 80,2% kế hoạch và đào tạo nghề cho trên 2.758 lao động, đạt 78,8% so với kế hoạch năm 2018.

Để thực hiện mục tiêu tạo được nhiều việc làm mới có thu nhập ổn định cho người lao động nhàn rỗi tại địa phương, đặc biệt là hộ nghèo và cận nghèo, thời gian tới, TP Vĩnh Long sẽ tiếp tục tạo điều kiện giúp người lao động được tiếp cận các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm của Nhà nước.

Thực hiện tốt công tác giới thiệu, tư vấn, tuyển dụng và giải quyết việc làm, tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động, đặc biệt ưu tiên đối lượng là lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo từng dự án, qua đó tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo chí thú làm ăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

TRẦN DIỆU