Xuất khẩu lao động vượt kế hoạch

Cập nhật, 06:17, Thứ Bảy, 01/12/2018 (GMT+7)

Với 1.574 người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) trong năm 2018, tỉnh Vĩnh Long đã vượt kế hoạch gần 105%.

Vĩnh Long tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các trung tâm dịch vụ việc làm với doanh nghiệp XKLĐ, các cơ sở đào tạo nghề để đào tạo LĐ có tay nghề phù hợp XKLĐ.
Vĩnh Long tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các trung tâm dịch vụ việc làm với doanh nghiệp XKLĐ, các cơ sở đào tạo nghề để đào tạo LĐ có tay nghề phù hợp XKLĐ.

Trong năm, ngành lao động- thương binh và xã hội tỉnh tổ chức 3 cuộc tập huấn nâng cao năng lực, tuyên truyền phổ biến các thông tin, chính sách về việc làm, XKLĐ cho trên 401 lượt cán bộ ban ngành, đoàn thể các cấp và người LĐ; duy trì, đẩy mạnh hoạt động kết nối, thông tin thị trường LĐ trên địa bàn tỉnh;

hỗ trợ vay vốn tạo việc làm từ nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm cho hơn 1.260 LĐ với tổng kinh phí giải ngân cho vay trên 30,7 tỷ đồng.

Năm qua, lần đầu tiên tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Qua đó, tạo điều kiện, cơ hội để phổ biến thông tin về XKLĐ- việc làm cho NLĐ, thúc đẩy xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp, đơn vị XKLĐ với các ban ngành đoàn thể, các trường, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo động lực mới để tiếp tục nâng cao về quy mô, chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác đưa người LĐ của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN