Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật, 05:42, Thứ Sáu, 03/08/2018 (GMT+7)

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, thực hiện “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT)” năm 2018, tỉnh phấn đấu đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 6.000 LĐNT.

Năm 2017, số lao động nông thôn có việc làm ổn định sau học nghề đạt 93,77%.
Năm 2017, số lao động nông thôn có việc làm ổn định sau học nghề đạt 93,77%.

Trong đó, tập trung đào tạo nghề nông nghiệp cho 1.900 LĐ nhằm tạo việc làm tại chỗ và tại các vùng chuyên canh; đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 4.100 LĐ có nhu cầu tìm thêm việc làm, chuyển đổi nghề.

Ngoài ra, tỉnh đào tạo, bồi dưỡng cho 253 lượt cán bộ, công chức xã nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của đề án.

Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội- Võ Văn Tám cho biết: Đề án nhằm đào tạo nghề cho LĐNT gắn với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn LĐ của địa phương.

Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với hiệu quả giải quyết việc làm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho LĐNT; góp phần chuyển dịch cơ cấu LĐ, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tổng kinh phí thực hiện Đề án trong năm 2018 là 11,5 tỷ đồng.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN