Tam Bình

Dạy nghề lao động nông thôn đạt trên 166% kế hoạch

Cập nhật, 05:10, Thứ Sáu, 08/12/2017 (GMT+7)

Trong năm 2017, huyện đã mở 70 lớp dạy nghề, với 1.331 lao động nông thôn (LĐNT) tham gia đạt trên 166% kế hoạch năm (kế hoạch là 800 LĐNT).

Nhờ chọn lựa nghề đào tạo phù hợp nên sau khi học nhiều LĐNT đã tiếp tục làm nghề để tăng thu nhập cho gia đình.
Nhờ chọn lựa nghề đào tạo phù hợp nên sau khi học nhiều LĐNT đã tiếp tục làm nghề để tăng thu nhập cho gia đình.

Các ngành nghề đào tạo như: tiểu thủ công nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp, xây dựng… là những ngành nghề gắn liền với việc làm tại địa phương cho LĐNT.

Đạt được kết quả trên là do huyện nâng chất lượng đào tạo nghề theo địa chỉ LĐ, không đào tạo nghề dàn trải, lãng phí, đào tạo nghề cho LĐNT theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Mục tiêu giúp lao động có tay nghề, kỹ năng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; chuyển đổi nghề sang tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ…

Tin, ảnh: SÔNG TRĂNG