TP Vĩnh Long

Dạy nghề lao động nông thôn theo Đề án 1956 đạt 109,5%

Cập nhật, 05:26, Thứ Ba, 28/11/2017 (GMT+7)

Trong năm 2017, TP Vĩnh Long đã tuyển sinh dạy nghề cho 3.735 lao động (đạt 106,7%), trong đó dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 là 657 lao động, đạt 109,5%.

Kết quả này giúp nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật của TP Vĩnh Long đạt 54,28%, đạt tỷ lệ 100,15% so với kế hoạch.

Ngoài ra, trong năm TP Vĩnh Long đã giải quyết việc làm cho 6.080 lao động, trong đó đưa đi xuất khẩu lao động 50 trường hợp (đạt 100% kế hoạch).

Để nắm bắt nhu cầu cung cầu lao động trên địa bàn, ngành chức năng của TP Vĩnh Long chủ động giám sát, kiểm tra, điều tra cung lao động ở 11 phường- xã, đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời, điều tra cầu lao động tại 450 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP Vĩnh Long.

Việc tổ chức tốt dạy nghề, giải quyết việc làm góp phần giúp TP Vĩnh Long kéo giảm được 167 hộ nghèo (0,41%). Tính đến nay, hộ nghèo của TP Vĩnh Long còn 525 hộ, chiếm 1,31% tổng số hộ.

MAI ANH