Trà Ôn: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ước đạt 147%

Cập nhật, 05:14, Thứ Tư, 22/11/2017 (GMT+7)

Theo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Trà Ôn, trong năm 2017 huyện thực hiện tốt các kế hoạch về chương trình việc làm, dạy nghề và xuất khẩu lao động.

Theo đó, đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 7.240 trường hợp đạt 111% kế hoạch; tạo việc làm mới cho 1.294 lao động, đạt 129,4% kế hoạch; xuất khẩu lao động 215 lao động, đạt 107,5% kế hoạch.

 Đặc biệt, thực hiện phối hợp tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956, huyện tổ chức đào tạo cho 882 người, đạt 147% kế hoạch.

Tính đến nay, lao động đang làm việc có chuyên môn kỹ thuật của huyện đạt 45,3%; lao động có việc làm thường xuyên là 84.808 lao động, đạt 98,7% kế hoạch.

 Ngoài ra, ngành còn phối hợp xét duyệt cho vay giải quyết việc làm theo Chương trình 120 với 140 dự án (tổng vốn 5 tỷ đồng).

SÔNG TRĂNG