Blog thị trường

"Kinh doanh lành mạnh- Tiêu dùng bền vững"

Cập nhật, 06:06, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

Đây chính là chủ đề tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019.

Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Quốc tế Người tiêu dùng thế giới từ năm 1991, và chính thức lấy ngày 15/3 hàng năm là ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Năm 2019, với chủ đề: “Kinh doanh lành mạnh- Tiêu dùng bền vững”, Bộ Công thương đã ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Theo đó, sẽ tập trung vào các hoạt động có sự tham gia hưởng ứng của nhiều chủ thể với quy mô rộng, hướng tới cộng đồng, xã hội.

Ngày Quyền của người tiêu dùng không chỉ khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn là lời kêu gọi người tiêu dùng hãy nâng cao ý thức, lấy tiêu dùng bền vững làm thước đo cho sự phát triển; kiến tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

Cùng với đó, nhằm theo kịp xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, giao dịch qua các trang mạng xã hội...

Nhằm đảm bảo hiệu ứng tập trung và lan tỏa, các hoạt động hưởng ứng sẽ không chỉ tổ chức tập trung vào tháng 3/2019 mà sẽ được kéo dài trong tháng 4, tháng 5 trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, vào các dịp lễ, tết, các khoảng thời gian khác trong năm, các đơn vị liên quan được khuyến khích triển khai các hoạt động phù hợp nhằm phát huy kết quả, giá trị đạt được, từ đó góp phần đưa việc thực hiện các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng thành hoạt động mang tính thường xuyên, liên tục.

Để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm trong việc thực hiện, Bộ Công thương cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực của xã hội theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng một cách hiệu quả.

HOÀNG MINH