Kinh tế hợp tác đã có bước phát triển đáng kể

Cập nhật, 05:44, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)

Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới tại ĐBSCL, do Bộ Nông nghiệp- PTNT tổ chức vừa qua tại tỉnh Trà Vinh.

Theo Bộ Nông nghiệp- PTNT, qua 2 năm thực hiện đề án, kinh tế hợp tác khu vực ĐBSCL đã có bước phát triển cả về lượng và chất. Công tác chỉ đạo, hỗ trợ phát triển HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã có bước chuyển biến rõ rệt.

Nhiều HTX nông nghiệp đã tiếp cận được chính sách cụ thể của nhà nước và địa phương ban hành. Quy mô, phương thức hoạt động của các HTX tham gia thí điểm đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Ý thức tự chủ, quyết tâm vươn lên cũng có sự chuyển biến rõ rệt, tạo sự lan tỏa ra toàn vùng ĐBSCL.

Việc thu hút các doanh nghiệp có tiềm năng về vốn, kỹ thuật và thị trường tham gia liên kết với các HTX bước đầu hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm an toàn và tạo điều kiện cho HTX ổn định sản phẩm đầu ra.

Toàn vùng đã tăng thêm 552 HTX, quy mô về số lượng thành viên cũng tăng lên đáng kể, từ bình quân 77 thành viên/HTX lên 130 thành viên/HTX.

Xuất hiện nhiều mô hình HTX hoạt động hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực: lúa gạo, trái cây, thủy sản, có HTX lên đến hàng ngàn xã viên. Nhiều HTX liên kết chặt chẽ và cung cấp dịch vụ thu mua nông sản hiệu quả.

TRẦN PHƯỚC