Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, tạo đầu ra ổn định, thu nhập khá cho nông dân

Cập nhật, 05:40, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)

Ngày 13/3/2019, Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh đã đến làm việc với UBND huyện Tam Bình về tình hình sản xuất nông nghiệp và triển khai nhiệm vụ trong năm 2019.

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT Tam Bình, thời gian qua, các mô hình sản xuất trên địa bàn huyện được duy trì và phát triển như: mô hình cánh đồng mẫu lớn liên kết bao tiêu sản phẩm, mô hình cam sành, mô hình sản xuất thanh long có liên kết bao tiêu sản phẩm, phát triển đàn dê, nuôi ếch,... Các mô hình cơ bản tạo đầu ra ổn định, mang lại thu nhập khá cho nông dân.

Huyện cũng tập trung triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, nhất là khâu kiểm soát trên khâu lưu thông; chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm thủy sản theo hướng tập trung, an toàn, hiệu quả và có liên kết bao tiêu sản phẩm.

Năm 2019, huyện phấn đấu giảm 1,5% diện tích trồng lúa ở nơi sản xuất lúa không hiệu quả, chuyển sang trồng các loại rau màu, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao hơn; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất; từng bước xây dựng cánh đồng lớn, tập trung hướng đến hợp đồng với các công ty bao tiêu sản phẩm cho nông dân,...

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Liêm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT lưu ý địa phương cần chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi trong thời điểm này; duy trì và phát triển nhân rộng các mô hình có hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm,...

THẢO LY