Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm Công nghiệp ấp Phước Trường - Phước Thọ

Cập nhật, 05:35, Thứ Năm, 15/02/2018 (GMT+7)

 

1. Lĩnh vực: Hạ tầng- Công nghiệp

2. Địa điểm: Ấp Phước Trường- Phước Thọ, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

3. Mục tiêu và quy mô:

- Mục tiêu: Di chuyển và tập trung các nhà máy xí nghiệp, cơ sở sản xuất xen lẫn trong khu dân cư ở xã Quới An và các xã lân cận trong huyện vào cụm công nghiệp.

- Giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại địa phương và các vùng phụ cận, góp phần giải quyết nạn thất nghiệp, dư thừa lao động, tạo ra sản phẩm mới cho xã hội. Đồng thời góp phần tạo sự ổn định cho an sinh xã hội tại địa phương.

- Quy mô: 48,7ha.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 318 tỷ đồng.

5. Vòng đời dự án: 50 năm và được gia hạn theo quy định.

6. Thực trạng dự án: Chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp năng suất thấp, dân cư thưa thớt, không có công trình kiên cố, nhà cửa chủ yếu là nhà cấp 4 nên việc di dời giải tỏa không khó khăn.

7. Thuận lợi của dự án:

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của huyện, quy hoạch sử dụng đất đai của xã.

- Về giao thông: Sát sông Cổ Chiên, gần Tỉnh lộ 902.

- Có đường dây điện trung thế đi qua

- Nối liền tuyến công nghiệp dọc sông Cổ Chiên.

8. Chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư: (Nhà đầu tư căn cứ Chương V, mục 1 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý và phát triển cụm công nghiệp để được hưởng các chính sách hỗ trợ đầu tư). Ngoài các chính sách hỗ trợ đầu tư của Trung ương, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 7/7/2017 của HĐND về quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Hỗ trợ kinh phí chuẩn bị đầu tư: Hỗ trợ 80% chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng và lập dự án đầu tư, nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án.

- Hỗ trợ chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (gồm đất đai và các tài sản, vật kiến trúc trên đất): Hỗ trợ 20% trên tổng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án.

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn: Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải đạt cột A theo tiêu chuẩn hiện hành nhưng không quá 5 tỷ đồng/dự án.

- Hỗ trợ về tín dụng: Hỗ trợ 2%/năm lãi suất vay vốn để đầu tư tài sản cố định từ các ngân hàng thương mại hoặc từ Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh.

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông đối với các dự án ở bên ngoài khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Hỗ trợ không quá 3 tỷ đồng/dự án.

- Hỗ trợ đầu tư về kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Hỗ trợ 50 tỷ đồng/1 khu công nghiệp; 25 tỷ đồng/1 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ kinh phí xúc tiến đầu tư: Hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay khứ hồi cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh khi tham gia xúc tiến đầu tư ở nước ngoài.

9. Thông tin tham khảo liên quan đến dự án:

- Giá điện: 0.112- 0.174 USD/kWh;

- Giá nước: 0.45 USD/m3;

- Chi phí vận chuyển:

Từ cảng Vĩnh Long đi các cảng tại TP Hồ Chí Minh và ngược lại:

- Công có hàng: khoảng 380- 570 USD (bao gồm các chi phí: VAT, xếp dỡ 2 đầu, chi phí cầu đường);

- Công không có hàng bằng 70%- 75% công có hàng.

Từ các khu công nghiệp đến cảng Vĩnh Long:

- Công có hàng: 57- 71 USD (bao gồm các chi phí: VAT, xếp dỡ 2 đầu, chi phí cầu đường);

- Công không có hàng bằng 70%- 75% công có hàng.

Đường thủy (biển, sông): sông.

- Từ cảng Vĩnh Long đi các cảng tại TP Hồ Chí Minh và ngược lại: giảm 30% chi phí so với đường bộ, khoảng 286- 429 USD.

- Từ các khu công nghiệp đến cảng Vĩnh Long: không có tuyến đường thủy do không khả thi.