Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Cập nhật, 09:13, Thứ Năm, 13/07/2017 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định công bố kèm theo quyết định này 2 thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các thủ tục được công bố mới gồm: đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

Cá nhân, tổ chức có thể xem đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính nêu trên tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ vinhlong.gov.vn và Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ csdl.thutuchanhchinh.vn.

HP (nguồn Vinhlong.gov.vn)