8 nhóm đối tượng được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Cập nhật, 05:53, Thứ Tư, 05/07/2017 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Theo đó, tăng 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp của tháng 6/2017 đối với 8 nhóm đối tượng: 1- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. 2- Cán bộ xã- phường- thị trấn quy định tại Nghị định 92, Nghị định  121 và Nghị định 09 đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng. 3- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91, Quyết định 613; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng. 4- Cán bộ xã- phường- thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130 và Quyết định 111 của Hội đồng Bộ trưởng. 5- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142, Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ. 6- CAND đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53 của Thủ tướng Chính phủ. 7- Quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, CAND đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. 8- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Nghị định 76 có hiệu lực từ 15/8/2017. Các chế độ quy định tại nghị định này thực hiện từ ngày 1/7/2017.

HP (nguồn NLĐO)