Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần

Cập nhật, 04:41, Thứ Sáu, 30/06/2017 (GMT+7)

Để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT), thí sinh có thể sử dụng phương thức trực tuyến hoặc sử dụng phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Năm nay, theo quy định, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần.

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào và các trường ĐH, CĐ công bố mức nhận hồ sơ xét tuyển, thí sinh có thể sử dụng một trong hai phương thức điều chỉnh trực tuyến hoặc sử dụng phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định.

Cụ thể, đối với điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7. Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: từ 15/7 đến 17 giờ ngày 23/7. Trước 17 giờ ngày 25/7, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu kiểm tra kết quả và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có.

Đến 17 giờ ngày 26/7, điểm thi nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Sau đó, từ 28- 30/7, các trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo quy chế.

HP (nguồn NDĐT)