Thời gian nâng lương theo thỏa thuận trong HĐLĐ mới hoặc phụ lục HĐLĐ

Cập nhật, 05:38, Thứ Ba, 31/10/2017 (GMT+7)

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (ngụ TP Vĩnh Long) hỏi: Tôi đang làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp, với hợp đồng lao động (HĐLĐ) dài hạn. Theo hợp đồng, từ tháng 1/2014 hưởng lương hệ số 2.41 đến tháng 1/2017 đến hạng nâng lương (hệ số 2.72). Năm 2016, tôi tốt nghiệp ĐH và có bằng cử nhân kế toán.

Tháng 10/2017, hội đồng lương cơ quan họp xét và đồng ý cho chuyển sang hưởng lương ở ngạch A1, tương đương 3.0 phù hợp với trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ mới. Vậy, tôi được hưởng mức lương 3.0 từ thời gian nào?

Sau khi nhận được thư, chúng tôi đã liên hệ với Phòng Lao động- Tiền lương- BHXH thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long và được trả lời như sau:

Căn cứ Điều 35 Bộ luật Lao động 2012 về sửa đổi, bổ sung HĐLĐ quy định:

Trong quá trình thực hiện HĐLĐ, nếu bên nào có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung HĐLĐ thì phải báo cáo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trong trường hợp 2 bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung HĐLĐ tiến hành bằng việc ký kết phụ lục HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới.

Trong trường hợp 2 bên không thể thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung HĐLĐ thì tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết.

Như vậy, khi cơ quan chuyển người lao động làm công việc khác với HĐLĐ cũ thì sẽ thỏa thuận bằng phụ lục HĐLĐ hoặc ký lại HĐLĐ mới, nội dung trong HĐLĐ mới có thay đổi thì thời gian thực hiện sẽ theo thỏa thuận trong HĐLĐ mới hoặc phụ lục HĐLĐ.

PHÒNG BẠN ĐỌC