Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải chuyển đổi vị trí công tác?

Cập nhật, 05:43, Thứ Sáu, 27/10/2017 (GMT+7)

Bà Nguyễn Thị Anh Thư (ngụ xã Trường An- TP Vĩnh Long) hỏi: Tôi đang làm việc tại một cơ quan nhà nước, từ năm 2005 tôi được phân công làm thủ quỹ, đến tháng 8/2010 tôi được xếp vào công chức tài chính- kế toán nhưng vẫn làm nhiệm vụ thủ quỹ cho đến nay.

Hiện nay, con tôi mới được 36 tháng 2 ngày tuổi, bản thân nuôi mẹ già hơn 80 tuổi. Vậy trường hợp của tôi có thuộc đối tượng phải chuyển đổi vị trí công tác không?

Sau khi nhận được thư, chúng tôi đã liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long và được trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thì đối tượng áp dụng:

Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Tòa án quân sự, Viện Kiểm sát quân sự các cấp; HĐND, UBND các cấp;

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước.

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là từ 2 năm (đủ 24 tháng) đến 5 năm (đủ 60 tháng) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 nghị định này ban hành văn bản quy định cụ thể thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan.

Những trường hợp chưa thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang bị thanh tra, kiểm tra; cán bộ, công chức, viên chức đang điều trị bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế, đi học dài hạn hoặc được cử đi biệt phái; cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trường hợp phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (do vợ mất hoặc trường hợp khách quan khác) thì cán bộ, công chức, viên chức nam cũng áp dụng như cán bộ, công chức nữ quy định tại khoản này.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp của bạn thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

PHÒNG BẠN ĐỌC