Trước ống kính

Cập nhật, 08:47, Thứ Tư, 30/08/2017 (GMT+7)

 

Nhằm thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, được ban hành kèm theo Quyết định số: 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ có Thông tư số: 05/2008/TT-BNV ngày 7/8/2008 hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, đối với UBND cấp xã- phường, tên cơ quan được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tuy nhiên, các cơ quan cần kiểm tra kỹ trước khi đặt biển, ngoài quy định kích thước bảng, kiểu chữ, cỡ chữ, chính tả cũng rất cần thiết, trong đó có cả tiếng Anh.

Trong ảnh: tên tiếng Anh của UBND Phường 9 (Pepople’s Committee of Ward 9) bị sai chính tả. Thiết nghĩ, cơ quan chủ quản nên cho chỉnh sửa lại để thể hiện tính chính xác và thẩm mỹ: People’s Committee of Ward 9. Ảnh chụp ngày: 28/8/2017.

HẢI HỒ