Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm vượt chỉ tiêu

Cập nhật, 05:55, Thứ Bảy, 22/10/2022 (GMT+7)
Sinh viên tìm hiểu thông tin thị trường lao động Nhật Bản.
Sinh viên tìm hiểu thông tin thị trường lao động Nhật Bản.

(VLO) Theo Sở Lao động - TB - XH, 10 tháng của năm 2022, toàn tỉnh đã tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 35.842 người (đạt hơn 103% kế hoạch). Qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59,25%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 19,51%.

Báo cáo công tác lao động việc làm, sở cho biết trong 10 tháng đã tạo việc làm mới cho 26.112 lao động (đạt hơn 130% so với chỉ tiêu 20.000 người), trong đó đưa 1.144 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt hơn 67% so với chỉ tiêu).

Mặc dù số người được tạo việc làm mới vượt chỉ tiêu và tỷ lệ lao động của tỉnh qua đào tạo vượt kế hoạch; nhưng chỉ tiêu về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ còn thấp.

Tin, ảnh: MINH THÁI