Tập trung xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu

Cập nhật, 15:04, Thứ Tư, 10/11/2021 (GMT+7)

(VLO) Để kịp về đích nông thôn mới (NTM) đúng tiến độ, các địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu (giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nước sạch…) theo kế hoạch tiến độ, nhằm phục vụ phát triển sản xuất và đời sống hàng ngày của người dân nông thôn.

Bên cạnh, tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật; đồng thời đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tập thể, liên kết để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất hàng hóa; thực hiện, phối hợp thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển làng nghề, góp phần tạo việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn nâng cao thu nhập.

Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu, từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, lũy kế 6 xã; đồng thời có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

THỤY VŨ