Cựu chiến binh hiến hơn 44.000m2 đất xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 14:26, Thứ Năm, 27/07/2017 (GMT+7)

Đó là tổng diện tích đất do hội viên Cựu chiến binh (CCB) TX Bình Minh đã hiến trong nhiệm kỳ qua (2012- 2017) để góp phần cùng Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới (NTM).

Bên cạnh, hội còn vận động CCB tham gia xây sửa chữa, đào đắp 28km đường, đắp 250 cống, đập với hơn 4.700 ngày công lao động, tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Hiện, có 100% gia đình hội viên không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, 100% CCB trong độ tuổi sinh đẻ không sinh con thứ 3; có 99% hộ đều sử dụng nước sạch; 98,2% CCB đạt danh hiệu hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa.

Nhiệm kỳ 2017- 2022, hội đề ra chỉ tiêu tiếp tục phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM. Theo đó, CCB phải nắm vững nội dung, ý nghĩa 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước”, tham gia có hiệu quả các chương trình kinh tế- xã hội ở địa phương.

NGUYỄN XUÂN