Triển khai chính sách tín dụng phù hợp, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu – kinh tế xã hội

Cập nhật, 21:36, Thứ Sáu, 06/01/2023 (GMT+7)

 

Đó là chỉ đạo của ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng (NH) Vĩnh Long năm 2023 (ảnh).

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, biểu dương thành tích mà ngành NH đã đạt được năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2023, ngành cần bám sát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% nên cần nguồn vốn nhiều hơn, trong đó có vốn tín dụng.

Qua đó, đề nghị các tổ chức tín dụng có giải pháp triển khai thực hiện các chính sách tín dụng, các dịch vụ NH phù hợp, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, thực hiện tốt các giải pháp điều hành lãi suất của NHNN để ổn định lãi suất; đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nợ xấu phát sinh; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các ngành có liên quan.

Năm 2022, NH Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đã triển khai, thực hiện kịp thời các cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động NH theo chỉ đạo của NHNN, UBND tỉnh. Huy động vốn tiếp tục tăng trưởng góp phần đảm bảo thanh khoản cho hệ thống NH.

Dư nợ cho vay tăng khá, tín dụng tập trung vào nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, vốn lưu động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, tiêu dùng hợp lý…

Đến 30/12/2022, số dư nguồn vốn huy động đạt 46.484 tỷ đồng, tăng 2.984 tỷ đồng so năm 2021. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm đạt 34.840 tỷ đồng, tăng 11,35%; tiền gửi thanh toán đạt 10.740 tỷ đồng, giảm 5,74%; phát hành giấy tờ có giá 904 tỷ đồng, tăng 10,76%. Bên cạnh, dư nợ đạt 41.890 tỷ đồng, tăng 5.249 tỷ đồng so năm 2021.

Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt 25.018 tỷ đồng, tăng hơn 16%; dư nợ cho vay trung hạn đạt 16.873 tỷ đồng; tăng 11,8%. Năm 2023, NHNN sẽ triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng, chính sách điều hành lãi suất, tỷ giá và các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng; đảm bảo đáp ứng vốn cho phát triển kinh tế - xã hội, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN