Đóng cửa mỏ khoáng sản Mỹ Phước

Cập nhật, 09:46, Thứ Sáu, 14/05/2021 (GMT+7)

Nhằm bảo vệ khoáng sản cát sông còn lại chưa khai thác và phục hồi môi trường tại khu vực mỏ khoáng sản Mỹ Phước (xã Mỹ Phước- Mang Thít), ngày 4/5/2021, UBND tỉnh đã có quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản này.

Mỏ khoáng sản Mỹ Phước có diện tích 0,2804km2, đã cấp cho Công ty CP Vật liệu xây dựng Vĩnh Long theo giấy phép khai thác khoáng sản số 165/GP-UBND ngày 24/1/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Tại thời điểm kiểm tra thực địa và nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ, bờ sông khu vực mỏ ổn định, chưa phát hiện sạt lở nên đơn vị khai thác không thực hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường và được hoàn lại số tiền đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường. Ngoài ra, đơn vị khai thác có trách nhiệm thực hiện thủ tục bàn giao mỏ khoáng sản này để địa phương quản lý cũng như hoàn tất thanh lý hợp đồng thuê đất và các hợp đồng khác liên quan tới việc khai thác mỏ khoáng sản trên.

THÀNH LONG