Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3

Cập nhật, 13:28, Thứ Năm, 01/06/2023 (GMT+7)

(VLO) Ngày 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long quản lý (đối tượng 3- lớp thứ nhất). (ảnh)

Từ ngày 1– 7/6, 95 học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề đã được Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị Phạm Hùng phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV chuẩn bị công phu, chặt chẽ, khoa học, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của địa phương.

Theo đó, các chuyên đề sẽ bao quát đầy đủ những nội dung thuộc các vấn đề về quan điểm, lý luận và thực tiễn trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước và thực tế của tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục tiêu của lớp bồi dưỡng là cập nhật kiến thức mới để nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Đồng thời, mong muốn các học viên sẽ hoàn thành tốt nội dung, chương trình bồi dưỡng, vận dụng kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tại đơn vị, ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách; làm cơ sở để góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Xem Video.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA