Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026
10:48 | 01/06/2021
Ngày 31/5/2021, ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long ký ban hành Nghị quyết số 136/NQ- UBBC công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 và danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Tiểu sử những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVTiểu sử những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
11:33 | 07/05/2021
Tiểu sử những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVDanh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
11:21 | 07/05/2021
Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
.