Huyện Trà Ôn giảm 290 hộ nghèo

Cập nhật, 06:26, Thứ Năm, 14/06/2018 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, huyện Trà Ôn đã giảm được 0,77% số hộ nghèo (290 hộ); hiện toàn huyện còn 2.190 hộ nghèo (5,85%). Trong đó, hộ dân tộc Khmer đã giảm 78 hộ nghèo, còn 677 hộ nghèo.

Đạt được kết quả này là nhờ Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo. Theo ước tính, từ đầu năm đến nay, đã tạo việc làm mới cho 708 lao động, trong đó xuất khẩu 140 lao động. Về cơ cấu ngành nông nghiệp, được chuyển dịch đúng hướng, hình thành nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, trong đó có nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng.

Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện là 29 triệu đồng/người/năm, tăng 16,1 triệu đồng so năm 2008.

NGUYỄN XUÂN