238 cầu tạm, cầu nông thôn cần được sửa chữa, xây mới

Cập nhật, 06:19, Thứ Năm, 14/06/2018 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, tổng hợp các cầu tạm và cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp cần phải sửa chữa hoặc xây mới để đáp ứng nhu cầu giao thông cho người dân trong khu vực.

Sở Giao thông Vận tải đã rà soát, kết quả có 216 cầu đã bị hư hỏng, xuống cấp cần được sửa chữa hoặc xây mới; 1 cầu đã bị sập hoàn toàn cần xây mới và đề nghị xây mới 21 cầu (do chưa có cầu) nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực.

MINH KHÔI