TX Bình Minh

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm gần 1.400 lao động

Cập nhật, 20:47, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)

Thực hiện chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, những tháng đầu năm 2018, TX Bình Minh quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho các đối tượng trong độ tuổi lao động giúp họ tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Thị xã đã đào tạo và giải quyết việc làm được 1.393 lao động, chủ yếu là đối tượng người dân tộc Khmer, lao động nữ và thanh niên nông thôn chưa có việc làm ổn định, đạt 46% kế hoạch. Các ngành nghề đào tạo gồm: cơ khí, sửa chữa máy móc, điện, tin học, may công nghiệp,... Ngoài ra, trong 5 tháng qua, TX Bình Minh còn đưa được 64 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hiện nay, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 53%, trong đó tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ sơ cấp nghề trở lên chiếm 39%. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của địa phương lên 74% và tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm còn 25%.

KIM HOÀNG