Nhiều kiến nghị tăng mức hỗ trợ đóng cho đối tượng tham gia BHYT

Cập nhật, 10:02, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)

Nêu trong báo cáo thực hiện chính sách BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời gian qua, BHXH tỉnh kiến nghị Nhà nước tăng hỗ trợ mức đóng đối với một số đối tượng nhằm nâng tỷ lệ bao phủ BHYT.

Theo đó, kiến nghị tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh- sinh viên và đối tượng hộ gia đình nông- lâm- ngư nghiệp có mức sống trung bình lên 50% (hiện nay là 30%).

Học sinh- sinh viên được quyền tham gia theo hộ gia đình để được giảm mức đóng trong trường hợp hộ có đông thành viên tham gia BHYT (quy định hiện nay học sinh không được tham gia theo hộ gia đình). Hộ gia đình nông- lâm- ngư nghiệp nếu tham gia 100% thành viên thì cũng được giảm mức đóng như đối tượng hộ gia đình (quy định hiện nay không được giảm).

Tại nhiều địa phương, các đối tượng trên và người lao động trong doanh nghiệp đều được coi là đối tượng tiềm năng để vận động phát triển bao phủ BHYT.

TƯỜNG VÂN