Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2017

Cập nhật, 10:47, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phát động các cấp Công đoàn hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

Theo đó, Tháng hành động được triển khai thực hiện từ 15/11- 15/12/2017 với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

Bao gồm các hoạt động: truyền thông về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động và trách nhiệm của các cấp Công đoàn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và gia đình về Tháng hành động vì Bình đẳng giới; hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2017…

Phối hợp với chính quyền, Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực; tổ chức các cuộc diễn đàn, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, … liên quan đến chủ đề Tháng hành động; họp mặt biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tham gia kiểm tra về nội dung bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại đơn vị, địa phương.

Tập trung trong các doanh nghiệp có đông công nhân lao động và doanh nghiệp ngoài nhà nước.

HẠNH UYÊN