Tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới 2017

Cập nhật, 15:44, Thứ Tư, 09/08/2017 (GMT+7)

Từ 8- 30/8/2017, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác xây dựng NTM năm 2017.

Gần 750 học viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn phụ trách tiêu chí xây dựng NTM tại các sở, ban, ngành tỉnh;

Văn phòng điều phối NTM cấp tỉnh, huyện; thành viên BCĐ cấp huyện, xã và cán bộ NTM xã được tập huấn với các nội dung chuyên đề liên quan đến: tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và nội dung chương trình giai đoạn 2016- 2020;

vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tổ chức trong xây dựng NTM; kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân, kỹ năng giám sát và đánh giá chương trình xây dựng NTM; hướng dẫn tổng hợp số liệu báo cáo định kỳ, thực hiện 19 tiêu chí xã NTM và quy trình đánh giá, xét công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho thành viên BCĐ các huyện- thị và các xã kịp thời nắm bắt các văn bản, chủ trương, chính sách và thực hiện đúng bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016- 2020 của Trung ương và UBND tỉnh.

NGUYỄN XUÂN