Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên dân tộc Khmer được nghỉ 3 ngày

Cập nhật, 05:19, Thứ Ba, 21/03/2017 (GMT+7)

Sở GD- ĐT vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2017, góp phần để đồng bào dân tộc Khmer trong toàn ngành GD- ĐT đón tết theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, tăng cường đoàn kết phát tuy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

Sở GD- ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc.

Đặc biệt là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, học tập, thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, cũng yêu cầu vận động, hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên Khmer nghèo được vui đón tết.

Dịp này, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer được nghỉ tết 3 ngày, từ ngày 14/4/2017 đến hết ngày 16/4/2017.

KHÁNH DUY