"Dũng cảm cắt bỏ quyền lực"

Cập nhật, 04:27, Thứ Ba, 13/02/2018 (GMT+7)

Không bằng lòng với những kết quả đạt được, năm 2018, Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa đơn giản hóa, cải cách thủ tục hàng chính đối với doanh nghiệp (DN).

Nghị quyết 01 của Chính phủ năm 2018 đặt ra yêu cầu cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa 50% các điều kiện kinh doanh hiện hành.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành đã trình Chính phủ xem xét ban hành 16 nghị quyết phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp-PTNT, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Khoa học- Công nghệ,...

Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành liên tiếp 4 nghị quyết yêu cầu các bộ rà soát, loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, hạn chế cạnh tranh lành mạnh và gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, DN.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương vào cuộc, rà soát, đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa nhiều TTHC, nhất là việc bãi bỏ các thành phần hồ sơ không phù hợp, loại bỏ nhiều điều kiện kinh doanh, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

Tại hội nghị Chính phủ với các địa phương mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương một số cơ quan như Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp- PTNT, Bộ Xây dựng… làm tốt công tác cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh, mỗi bộ cam kết cắt 1/3-1/2 thủ tục, đã dũng cảm cắt bỏ quyền lực của mình để tạo môi trường tốt hơn.

Tuy nhiên, cho rằng hiện vẫn còn nhiều thủ tục rườm rà, Thủ tướng nêu rõ, “anh cắt thủ tục này mà lại mọc ra thủ tục khác vì quyền lợi của vụ mình, sở mình,... thì là vấn đề nguy nan”. 

HOÀNG HÀ