TP Vĩnh Long

3/7 chỉ tiêu nghị quyết về kinh tế không đạt do ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19

Cập nhật, 20:56, Thứ Bảy, 21/11/2020 (GMT+7)

Theo Phó Bí thư Thành ủy Vĩnh Long Lê Văn Tiều, năm 2020, kinh tế thành phố chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19, các cơ sở sản xuất kinh doanh phải ngưng một thời gian để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Do đó, có 3/7 chỉ tiêu nghị quyết về kinh tế không đạt.

Đó là, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước cả năm đạt 97,73%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 85,95%, giảm 4,6% so năm 2019; giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp ước đạt 89,1%, giảm 4,5% so năm 2019.

Bên cạnh, việc đưa lao động đi làm việc nước ngoài gặp nhiều khó khăn do các nước thực hiện nghiêm việc xuất nhập cảnh để phòng chống dịch COVID-19. Đến hết tháng 10/2020, chỉ đưa được 57/130 lao động đi làm việc nước ngoài, đạt 43,85%.

Năm 2020, việc tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước khá hiệu quả, nhất là trong phòng chống dịch COVID-19. Trong năm, đã xét chi hỗ trợ 4.159 trường hợp gặp khó khăn do dịch COVID-19 với trên 6,1 tỷ đồng.

NGUYỄN PHƯƠNG