Xuất khẩu lao động đạt trên 50%

Cập nhật, 16:30, Chủ Nhật, 01/07/2018 (GMT+7)

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác lao động (LĐ), người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2018.

6 tháng qua, tỉnh xuất khẩu 750 LĐ, đạt trên 50% kế hoạch năm; tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho gần 14.800 LĐ, đạt gần 78% kế hoạch.

Chương trình giảm nghèo, chính sách trợ giúp xã hội được các cấp ủy đảng, chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện. Qua đó huy động được nhiều nguồn lực chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Song, việc thực hiện công tác giảm nghèo ở các địa phương còn gặp không ít khó khăn do vẫn còn một bộ phận người nghèo còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; một số địa phương chưa mặn mà đối với công tác xuất khẩu lao động.

THÚY QUYÊN