Triển khai Đề án Tha tù trước thời hạn có điều kiện

Cập nhật, 16:13, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)

Chiều 10/7/2018, Công an tỉnh hội nghị triển khai Đề án Tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đề án là bước cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Đồng thời, thể hiện tinh thần nhân đạo, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm và xử lý, giáo dục người phạm tội.

Tha tù trước thời hạn có điều kiện áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù ở cơ sở giam giữ, phạm tội lần đầu, đã chấp hành án phạt tù được nửa thời hạn tù đối với án phạt tù có thời hạn và ít nhất 15 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì thay vì phải chấp hành án tại cơ sở giam giữ có thể tiếp tục chấp hành án tại cộng đồng, với các quy định quản lý, giám sát chặt chẽ.

Riêng các trường hợp ưu tiên phải chấp hành được một phần ba thời hạn tù đối với án phạt tù có thời hạn hoặc 12 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Báo cáo của Bộ Công an, từ năm 2008 đến nay, cả nước có trên 82.000 người được đặc xá, phần lớn có cuộc sống ổn định, không vi phạm pháp luật, tái phạm. Công tác đặc xá, tha tù trước thời hạn phục vụ tốt yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ.

NGUYỄN THỊNH