Vĩnh Long được hỗ trợ 80 tỷ đồng xử lý sạt lở cấp bách bờ sông

Cập nhật, 13:44, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định hỗ trợ 1.500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho 12 tỉnh- thành vùng ĐBSCL thực hiện các dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long được hỗ trợ 80 tỷ đồng để thực hiện kè chống sạt lở bờ sông Long Hồ; khu vực Phường 1, Phường 5 (TP Vĩnh Long).

Thủ tướng yêu cầu thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2019, cho phép các dự án được hỗ trợ vốn thực hiện các thủ tục đầu tư theo hình thức rút gọn tương tự như các dự án khẩn cấp được quy định tại các Điều 14, Điều 15 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

UBND tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật và chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, hoàn thành dự án theo tiến độ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả đầu tư;

Bộ Nông nghiệp- PTNT có trách nhiệm phối hợp với các tỉnh hướng dẫn về giải pháp kỹ thuật thực hiện các dự án, kiểm tra tình hình thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

MINH DUY