Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016- 2018

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế- xã hội

Cập nhật, 05:52, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)

Hôm nay (ngày 10/7/2018), UBND tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016- 2018 nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018).

Sau 2 năm phát động phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016- 2018, các ngành, các cấp trong tỉnh đã hưởng ứng tích cực bằng nhiều phong trào thi đua cụ thể, thiết thực.

Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, tạo động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trong giai đoạn 2016- 2018, đã có 8.619 lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Trong đó, có 51 danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, 2 Huân chương Độc lập (1 Huân chương Độc lập hạng nhất cho tỉnh Vĩnh Long), 273 Huân chương Lao động các hạng, 30 cờ thi đua Chính phủ, 55 bằng khen của Thủ tướng, 254 cờ thi đua cấp tỉnh, 1.267 tập thể lao động xuất sắc, 308 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 6.379 bằng khen UBND tỉnh.

THANH TÂM