Bầu bổ sung 4 ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2014- 2019)

Cập nhật, 16:44, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

 

 Các ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa VIII vừa được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2014- 2019.
Các ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa VIII vừa được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2014- 2019.

Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh vừa tổ chức bầu bổ sung 4 ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2014- 2019) gồm các ông:

Đoàn Văn Thắng- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh (thay ông Lê Phước Hưng); ông Nguyễn Văn Tập- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bình Tân (thay ông Lưu Quang Sang);

ông Lê Thanh Hiền- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thay ông Đào Công Đức) và ông Đào Thanh Tuấn- Phó Trưởng Ban Dân tộc tôn giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Song song đó, các ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa VIII đã thống nhất cho thôi tham gia Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa VIII đối với các ông Lê Phước Hưng, ông Lưu Quang Sang và ông Đào Công Đức.

Tin, ảnh: BÙI THANH