Quy hoạch 2.281 người vào BCH cấp cơ sở

Cập nhật, 08:21, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, trên cơ sở quy hoạch của cấp cơ sở, lãnh đạo cấp phòng và tương đương cấp huyện, các cơ quan tham mưu của cấp ủy huyện- thị- thành ủy thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025.

Theo đó, BCH Đảng bộ cấp cơ sở được quy hoạch gồm có 2.281 người, trong đó nữ có 817 người (35,82%).

Về trình độ chuyên môn, thạc sĩ: 17 người (0,75%), ĐH: 1.681 người (73,7%), CĐ: 65 người (2,85%), trung cấp: 435 người (19,07%), chưa qua đào tạo: 83 người (3,64%). Về trình độ chính trị, cao cấp: 11 người (0,48%), trung cấp: 1.772 người (77,69%), sơ cấp: 331 người (14,51%), chưa qua đào tạo: 167 người (7,32%).

Ngoài ra, cấp ủy cấp huyện đã phê duyệt quy hoạch ban thường vụ cấp ủy cơ sở gồm 899 người; quy hoạch chức danh bí thư: 310 người; phó bí thư: 462 người; quy hoạch chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã: 1.297 người.

BÙI THANH