Vĩnh Long ban hành quy định mức thu khám chữa bệnh không thuộc BHYT thanh toán

Cập nhật, 16:37, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Nghị quyết 76/2017/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong cơ sở KCB công lập trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 8/12/2017 và có hiệu lực từ ngày 18/12/2017.

Theo đó, mức thu dịch vụ KCB được áp dụng theo 3 phụ lục, bao gồm: mức thu giá khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; mức thu giá ngày giường điều trị; mức thu giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm. Cụ thể ở mức thu dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, có 8 loại dịch vụ và mức thu tương ứng kèm theo.

Ở mức thu dịch vụ ngày giường bệnh, có 5 loại dịch vụ và được áp dụng theo bệnh viện hạng II, hạng III, hạng IV tương ứng với từng mức thu. Ở mức thu các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm, có 1.916 loại dịch vụ và thủ thuật thuộc rất nhiều lĩnh vực chuyên môn, điều trị.

Trước đó, Thông tư 02/2017/TT-BYT (ngày 15/3/2017) của Bộ Y tế đã quy định mức tối đa khung giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong cơ sở KCB của Nhà nước và có hiệu lực từ ngày 1/6/2017, để các địa phương triển khai áp dụng.

TƯỜNG VÂN