Ngày 1/2/2018: Dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 7 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX

Cập nhật, 11:24, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

Ngày 11/1/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để bàn một số nội dung quan trọng của chương trình làm việc năm 2018.

Theo đó, tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua nội dung chương trình của kỳ họp thứ 7 (bất thường) dự kiến tổ chức vào ngày 1/2/2018.

Kỳ họp thứ 7 (bất thường) dự kiến thông qua 7 tờ trình và 7 nghị quyết về đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự án “Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn đến năm 2030, khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”; nghị quyết về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long…

Ngoài ra, tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua kế hoạch giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh; lịch tiếp công dân năm 2018 của Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh.

BÙI THANH