Bức tranh nông thôn ngày thêm đẹp

Cập nhật, 14:14, Thứ Tư, 10/01/2018 (GMT+7)

Để thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2017, các địa phương trong tỉnh đã dồn sức xây dựng các công trình, đồng thời huy động sức dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và phát triển phong trào sáng- xanh- sạch- đẹp, tạo nên bức tranh nông thôn thêm mới, đẹp và sáng.

 XUÂN TƯƠI (thực hiện)

 
Năm 2017, nhờ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình công ích, dân sinh nên các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra.
Năm 2017, nhờ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình công ích, dân sinh nên các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra.

 

Người dân TX Bình Minh tham gia kè chắn các tuyến đường để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tôn tạo cảnh quan thêm đẹp.
Người dân TX Bình Minh tham gia kè chắn các tuyến đường để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tôn tạo cảnh quan thêm đẹp.

 

Xã Tân Hạnh (Long Hồ) cũng là một trong những địa phương làm tốt công tác huy động sức dân.
Xã Tân Hạnh (Long Hồ) cũng là một trong những địa phương làm tốt công tác huy động sức dân.

 

Các ban ngành huyện Tam Bình thường xuyên tổ chức các chuyến về nguồn hỗ trợ xã Hòa Hiệp xây nông thôn mới.
Các ban ngành huyện Tam Bình thường xuyên tổ chức các chuyến về nguồn hỗ trợ xã Hòa Hiệp xây nông thôn mới.

 

Là xã đầu tiên về đích nông thôn mới, đến nay xã Long Mỹ (Mang Thít) vẫn quan tâm làm đẹp cảnh quan môi trường thông qua việc trồng hoa dọc các tuyến đường.
Là xã đầu tiên về đích nông thôn mới, đến nay xã Long Mỹ (Mang Thít) vẫn quan tâm làm đẹp cảnh quan môi trường thông qua việc trồng hoa dọc các tuyến đường.

 

Xã Long Phú (Tam Bình) đã vận động người dân tham gia tốt phong trào “4 hiến” (hiến kế, hiến đất, hiến công và hiến của) để xây dựng cầu đường.
Xã Long Phú (Tam Bình) đã vận động người dân tham gia tốt phong trào “4 hiến” (hiến kế, hiến đất, hiến công và hiến của) để xây dựng cầu đường.


 

TX Bình Minh là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây nông thôn mới cấp huyện.
TX Bình Minh là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây nông thôn mới cấp huyện.