Giá gia cầm ở mức cao, người nuôi phấn khởi

Cập nhật, 06:50, Thứ Năm, 18/04/2019 (GMT+7)

Nhiều người chăn nuôi gia cầm cho biết: hiện giá gà thả vườn ở mức cao từ 72.000- 78.000 đ/kg, giá gà công nghiệp cũng đang ở mức khá cao từ 40.000- 42.000 đ/kg (tăng 2.000- 3.000 đ/kg so với cùng kỳ), giá vịt từ 45.000- 47.000 đ/kg (tăng 3.000- 5.000 đ/kg so với cùng kỳ). Với mức giá này, người chăn nuôi phấn khởi bởi lợi nhuận khá.

Theo Sở Nông nghiệp- PTNT, trên địa bàn tỉnh hiện có 131 cơ sở chăn nuôi gà, 580 cơ sở chăn nuôi vịt. Nhìn chung, đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh hiện nay đang có bước phát triển tương đối mạnh do tình hình dịch bệnh được ngành chức năng khống chế và kiểm soát chặt chẽ nên không bị ảnh hưởng lớn như các năm trước.

Người chăn nuôi an tâm tiếp tục đầu tư chuồng trại và mở rộng quy mô sản xuất do hiệu quả kinh tế cao hơn một số loại hình nuôi khác. Đàn gia cầm vẫn phát triển theo hướng tập trung với quy mô lớn, chăn nuôi sẽ hiệu quả hơn do đảm bảo được vệ sinh thú y và kiểm soát chặt chẽ được dịch bệnh.

THẢO NGUYÊN