Quý I: Bán lẻ, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng

Cập nhật, 14:02, Thứ Sáu, 05/04/2019 (GMT+7)

3 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh đạt gần 13.000 tỷ đồng, gần 24,5% kế hoạch năm. So cùng kỳ năm ngoái, bán lẻ hàng hóa tăng gần 12%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng gần 15,5%, du lịch tăng gần 15,5% và dịch vụ khác tăng 15,5%.

3 tháng qua, tổng lượng khách lưu trú và khách du lịch theo tour khoảng 370.400 lượt, tăng 14,5% so cùng kỳ. Trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 334.300 lượt (tăng gần 15%) và khách du lịch theo tour 36.100 lượt (tăng gần 11,5%).

Riêng tháng 3, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ gần 4.276 tỷ đồng, giảm 6,7% so tháng trước. Trong đó, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch đều giảm, dịch vụ khác tăng nhẹ.

NAM ANH