Quý I/2019, thành lập mới 9 hợp tác xã

Cập nhật, 13:34, Thứ Năm, 04/04/2019 (GMT+7)

Trong quý I/2019, toàn tỉnh có thêm 9 hợp tác xã (HTX) thành lập mới, nâng tổng số HTX của tỉnh đến nay là 160 HTX và 1 liên hiệp HTX với 8.043 thành viên, 7.770 lao động, tổng vốn hoạt động trên 429,746 tỷ đồng.

So với cùng kỳ, số HTX và liên hiệp HTX tăng 10,27% (15 HTX), số thành viên tăng 2,78%, số lao động tăng 0,63%, nhưng vốn hoạt động lại giảm 2,52%.

Theo Sở Nông nghiệp- PTNT, trong 2 năm qua, tỉnh đã thực hiện xây dựng mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản.

Theo đó, năm 2017 xây dựng 2 mô hình tại HTX Nông nghiệp Hồi Tường (Trà Ôn) và 3 tổ hợp tác ở xã Phú Lộc (Tam Bình) quy mô 175ha.

Năm 2018, xây dựng 2 mô hình liên kết tại HTX Nông nghiệp Tân An Luông và HTX Sản xuất dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt (Vũng Liêm) quy mô 140ha.

Đồng thời, phối hợp ĐH Cần Thơ xây dựng và triển khai kế hoạch tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn cho 5 HTX nông nghiệp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh…

Kế hoạch năm 2019- 2020, tỉnh xây dựng 6 mô hình HTX gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản, với kinh phí 3 tỷ đồng từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

LÝ AN