Nhu cầu cát san lấp góp phần tăng chỉ số sản xuất công nghiệp

Cập nhật, 05:19, Thứ Năm, 04/04/2019 (GMT+7)

Tháng 3/2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh tăng hơn 21% so tháng trước. Bên cạnh việc các doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu hàng hóa theo hợp đồng tiêu thụ năm mới thì còn do nhu cầu cát san lấp mặt bằng cho các công trình xây dựng lớn trong và ngoài tỉnh tăng cao- góp phần làm cho sản xuất công nghiệp tăng mạnh.

Theo đó, công nghiệp khai khoáng tăng mạnh nhất với hơn 56%, kế đến là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 23%. Trong tháng, toàn tỉnh có 5 doanh nghiệp công nghiệp đăng ký sản xuất kinh doanh mới, nâng tổng số hiện có 593 doanh nghiệp công nghiệp.

3 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 12% so cùng kỳ năm 2018. Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức sản xuất tăng mạnh như: sản xuất thuốc lá, chế biến thực phẩm, trang phục, chế biến gỗ và sản phẩm từ tre, nứa, sản xuất da…

NAM ANH