Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,6%

Cập nhật, 14:07, Thứ Ba, 05/03/2019 (GMT+7)

+ Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 12%

2 tháng đầu năm 2019, một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh có mức sản xuất tăng mạnh so cùng kỳ như: sản xuất sản phẩm thuốc lá gấp 2,38 lần; trang phục tăng hơn 57%; chế biến thực phẩm tăng gần 24%; da và các sản phẩm có liên quan tăng hơn 12%…

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn nguyên liệu hoặc yếu thế cạnh tranh trên thị trường nên một số ngành có mức sản xuất giảm mạnh như: sản xuất phương tiện vận tải giảm gần 41%; giấy và sản phẩm từ giấy giảm 19%...

Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh 2 tháng đầu năm đạt hơn 8.692 tỷ đồng, tăng hơn 12% so cùng kỳ.

Trong đó, bán lẻ hàng hóa tăng 11,4%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 15,38%, du lịch tăng 15,3% và dịch vụ khác tăng 11,83%. Qua 2 tháng, khách lưu trú đạt 227.100 lượt; khách du lịch theo tour ước đạt 24.200 lượt.

NAM ANH