Chủ động xây dựng các biện pháp thực hiện có hiệu quả Hiệp định CPTPP

Cập nhật, 13:28, Thứ Ba, 02/04/2019 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 21 về việc thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng thông tin về Hiệp định CPTPP đến cán bộ, công chức viên chức, các doanh nghiệp, hợp tác xã và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để nhận thức, hiểu và thực thi hiệp định một cách hiệu quả; giúp tận dụng tốt các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là Hiệp định CPTPP; làm căn cứ để các ngành, địa phương chủ động xây dựng các biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả Hiệp định CPTPP.

Ngoài ra, kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan cụ thể rõ ràng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện; công tác triển khai thực hiện đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện- thị- thành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

LÝ AN